Liên Hệ

Yêu cầu liên hệ:

Bạn có thắc mắc vấn đề cần giải đáp. Vui long điền thông tin dưới đây.

Văn phòng giao dịch

A202-BT2B khu đô thị Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giở mở của

  • Thứ hai: 8:00-17:30
  • Thứ ba: 8:00-17:30
  • Thứ 4: 8:00-17:30
  • Thứ 5: 8:00-17:30
  • Thứ 6: 8:00-17:30
  • Thứ bảy: 8:00-12:00
  • Chủ nhật: Nghỉ

Có thể gửi trực tiếp

Nếu bạn có vấn đề phản ảnh đối với công ty:

Email: info@luckystarco.vn

Hotline: 028 3814 3992