CTK-HOTMAKER-B200-SP8600

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Thermal printing method:

Dòng Hot Marker SPX là máy in sử dụng phương pháp in nhiệt.

Máy in nhiệt sử dụng phương pháp in truyền nhiệt để đạt được bản in nhanh, đẹp bằng đầu nhiệt.

Hot stamping method

Máy in tem nóng ép loại kim loại nóng lên băng in (giấy bạc) và in bằng phương pháp truyền nhiệt. Nó rất dễ vận hành và có độ bền tuyệt vời. Bằng cách tùy chỉnh nó, có thể in theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và bí quyết tích lũy của chúng tôi, có tính đến các điều kiện khác nhau như chất liệu và hình dạng của vật thể in, nội dung in và số lượng sản xuất.

 

View ProductSo Sánh

CTK-HOTMAKER-B200-SP8600

0 out of 5
(0)

Thermal printing method:

Dòng Hot Marker SPX là máy in sử dụng phương pháp in nhiệt.

Máy in nhiệt sử dụng phương pháp in truyền nhiệt để đạt được bản in nhanh, đẹp bằng đầu nhiệt.

Hot stamping method

Máy in tem nóng ép loại kim loại nóng lên băng in (giấy bạc) và in bằng phương pháp truyền nhiệt. Nó rất dễ vận hành và có độ bền tuyệt vời. Bằng cách tùy chỉnh nó, có thể in theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và bí quyết tích lũy của chúng tôi, có tính đến các điều kiện khác nhau như chất liệu và hình dạng của vật thể in, nội dung in và số lượng sản xuất.

 

CTK-HOTMAKER-B200-SP8600

0 out of 5
(0)

Thermal printing method:

Dòng Hot Marker SPX là máy in sử dụng phương pháp in nhiệt.

Máy in nhiệt sử dụng phương pháp in truyền nhiệt để đạt được bản in nhanh, đẹp bằng đầu nhiệt.

Hot stamping method

Máy in tem nóng ép loại kim loại nóng lên băng in (giấy bạc) và in bằng phương pháp truyền nhiệt. Nó rất dễ vận hành và có độ bền tuyệt vời. Bằng cách tùy chỉnh nó, có thể in theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và bí quyết tích lũy của chúng tôi, có tính đến các điều kiện khác nhau như chất liệu và hình dạng của vật thể in, nội dung in và số lượng sản xuất.

 

SKU: N/A

CTK-HOTMAKER-B200-SP8600

0 out of 5
(0)

Thermal printing method:

Dòng Hot Marker SPX là máy in sử dụng phương pháp in nhiệt.

Máy in nhiệt sử dụng phương pháp in truyền nhiệt để đạt được bản in nhanh, đẹp bằng đầu nhiệt.

Hot stamping method

Máy in tem nóng ép loại kim loại nóng lên băng in (giấy bạc) và in bằng phương pháp truyền nhiệt. Nó rất dễ vận hành và có độ bền tuyệt vời. Bằng cách tùy chỉnh nó, có thể in theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp tối ưu dựa trên kinh nghiệm sâu rộng và bí quyết tích lũy của chúng tôi, có tính đến các điều kiện khác nhau như chất liệu và hình dạng của vật thể in, nội dung in và số lượng sản xuất.